యోగాతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు

  ఈ రోజుల్లో చాలా మంది డిప్రెషన్‌ బారిన పడుతున్నారు. ఉరుకులు పరుగుల జీవితం, ఒత్తిడీ ఇవ్వని డిప్రెషన్‌కు కారణాలే. దీని లక్షణాలు వారు ఎదుర్కొంటున్న బాధలు, కష్టాలను బట్టి మారుతుంటాయి. ఒత్తిడిని తగ్గించి

Read more

యోగము అంటే ఏమిటి

యోగము అంటే ఏమిటి? “యుజ్” అనగా “కలయిక” అనే సంస్కృత ధాతువు నుండి “యోగ” లేదా “యోగము” అనే పదం ఉత్పన్నమైంది. “యుజ్యతేఏతదితి యోగః”, “యుజ్యతే అనేన ఇతి యోగః” వంటి నిర్వచనాల ద్వారా

Read more