వెల్లుల్లి ఉపయోగాలు

ఆయుర్వేదము నందు వెల్లుల్లిని రసాయనకారిగా చెప్పబడినది. పక్షవాతము మొదలుకొని కుష్టు , గుండెజబ్బులు , కీళ్లనొప్పులు , జ్వరము , జీర్ణాశయ వ్యాధులు మొదలైన అనేక వ్యాధులలో వెల్లుల్లికి మించిన ఔషధము లేదు .

Read more

మునగ ఆకు ఉపయోగాలు

అంతకు ముందు పోస్టులో మునగాకు లోని ఔషధోపయోగాల గురించి కొంత వివరణ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మరికొన్ని ఔషధోపయోగాల గురించి మీకు వివరిస్తాను. *  ఒక కప్పు మునగాకు రసము బాగా వేడిచేసి చల్లార్చి పైపై

Read more

తిప్పతీగ ఉపయోగాలు – సంపూర్ణ వివరణ .

తిప్పతీగ అనునది ప్రతి వూరు డొంకలలో పెరుగుతుంది . దీనిని సంస్కృతంలో ” గుడూచీ” అని పిలుస్తారు . దీనికి అర్థం వ్యాధుల నుండి రక్షించునది అని అర్థం.  ” అమృత” అనే పేరు

Read more

ఆయుర్వేదం (Ayurveda) ఆయుష్షుని కాపాడి వృద్ధి చేసే వేదం ఆయుర్వేద వైద్య నారాయణ ధన్వంతరి వైద్య బ్రాహ్మణులు అని కూడా అంటారు. ఇది అధర్వణ వేదానికి ఉప వేదం. ‘ఆయువిందతివేత్తివా ఆయుర్వేదః’ అన్నది నానుడి. అనగా ఆయువును గూర్చిన విజ్ఞానం. ఇది భారత

Read more