జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా

ఆరోగ్య జ్యోతి దినపత్రిక లో 14 ఫిబ్రవరి 2021 నుండి  జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జిగా గాండ్ల  మధురిమను నియమించడం జరిగింది.

Read more

ఆరోగ్యజ్యోతి

ఆరోగ్యజ్యోతి మాస పత్రిక  నవంబర్  2014 నాడు ప్రారంభించబడిన తెలుగు పత్రిక. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని  నడపబడుతోంది. ఈ పత్రిక వైద్య ఆరోగ్యం గల  సమస్యలపై ప్రధానంగా దృష్టిసారిస్తోంది.. జర్నలిస్టు కొడం నరేష్

Read more